MEDIFIT d.o.o. Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana  

Funkcionalnosti

Narońćanje pacientov

Pacienti, ki se narońćajo na samoplańćniŇ°ke storitve in so Ňĺe vpisani v vaŇ°i eAmbulanti, se lahko po hitrem klicu ali sporońćilu narońćijo na prednastavljene razpoloŇĺljive termine kar prek spleta. Termini so dostopni prek poveave v poslanem elektronskem sporońćilu, kjer pacient le Ň°e izbere najugodnejŇ°i termin. Na ta nańćin lahko skrajŇ°amo trajanje klicev, saj si stranke same izberejo termin brez potrebe po pregovarjanju prek telefona.

Varnost izmenjave podatkov

Varna povezava in dodatna varnostna merila pri izmenjavi podatkov omogońćajo, da zdravstveno dokumentacijo, informacije o terminih in podatke o zaposlenih vidijo zgolj osebe z dodeljenimi pravicami. Shranjevanje v ozadju se izvaja vsakih 30 minut, zato vam ni treba skrbeti za varnostno kopiranje, ker to pońćne Ňĺe eAmbulanta. Prav tako smo poskrbeli za informacijsko varnost: eAmbulanta je bila pregledana s strani zunanjega izvajalca, ki je potrdil varnostno ustreznost reŇ°itve.

Poslovanje, podprto s porońćanjem

Svoje poslovanje lahko izboljŇ°ate in optimizirate s pomońćjo preglednih porońćil in statistik uspeŇ°nosti, ki prikazujejo: Ň°tevilo izvedenih storitev, ustvarjeni promet, zasedenost ambulante in razporeditev pacientov po izvajalcih. S pomońćjo porońćil lahko spremljate svoj napredek, spremljate uspeŇ°ne ali manj uspeŇ°ne spremembe ter vlagate v tiste dejavnosti, ki vaŇ°i ambulanti ustvarjajo najveńćji doprinos.

Brezplańćen
14-dnevni preizkus

Z veseljem vam bomo omogońćili brezplańćno obdobje preizkusa aplikacije.

Izpolnite obrazec, nato pa vas bo kontaktiral strokovnjak za eAmbulanto in poskrbel za vaŇ°o brezplańćno testno verzijo.