MEDIFIT d.o.o. Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana  

Funkcionalnosti

Nemotena komunikacija s strankami

Avtomatizacija procesov

Veńćji del procesov komuniciranja s strankami smo uspeŇ°no avtomatizirali. Pacienti bodo pravońćasno opomnjeni o prihajajońćih terminih prek sporońćil SMS ali elektronske poŇ°te. V primeru, da se na termin ne morejo oglasiti, ga lahko pravońćasno preklińćejo.

 

BeleŇĺenje klicev

eAmbulanta beleŇĺi tudi telefonske klice in vam v primeru neodgovorjenih klicev samodejno ustvari opravilo kot opomnik za povratni klic. Tako ne boste izgubili ali pozabili prav nobenega telefonskega klica veńć.

LaŇĺje usklajevanje delovne ekipe

Izmenjava urnikov in pregled nad zasedenostjo

Sedaj lahko na enem mestu in brez dodatnega usklajevanja razporedite delovne termine celotne ekipe. Dostopate lahko namreńć do svojega koledarja, kjer glede na svojo vlogo in pravice pregledujete in spreminjate koledarje drugih sodelavcev. S kar najmanj truda lahko izvedete opravila, kot so prestavitev termina, zamenjava prostora za opravljanje pregleda, popravke urnikov ali uskladitev koledarjev.

 

Dnevna opravila in zadolŇĺitve

V izogib pozabljenim povratnim klicem, preverjanju in poŇ°iljanju poŇ°te si lahko nastavite opomnike in razporedite dnevna opravila, ki bodo skladna z vaŇ°o zasedenostjo. Tako ne boste nikoli veńć nińćesar pozabili in pravońćasno opravili tudi najmanjŇ°e zadolŇĺitve, ki si jih lahko dodelite tudi znotraj ekipe.

 

Pacientovi podatki in varnost

Pregledna pacientova izkaznica v elektronski obliki

Vsak pacient zahteva celostno obravnavo, ki je mogońća zgolj takrat, kadar imamo na razpolago njegove zdravstvene informacije. S pripadajońćimi podatki, dokumentacijo, opravili in komentarji je v eAmbulanti na voljo pacientova izkaznica, ki omogońća celostni pregled nad pacientovim zdravljenjem v vaŇ°i ustanovi.

 

Kreiranje listin

eAmbulanta omogońća kreiranje zdravstvene dokumentacije (izvid, fizioterapevtsko porońćilo, bela napotnica), ki bo dodana na kartico stranke, z enim gumbom pa jo lahko natisnete ali varno posredujete na elektronski naslov pacienta.¬†¬†

 

Dodajanje in spreminjanje podatkov ali pooblastil

V vsakem trenutku lahko posodobite podatke ali zabeleŇĺite dodatno opombo za naslednjo obravnavo. Tako lahko spremljate pacientovo pot do zdravja korak za korakom na enem mestu. Na Ňĺeljo pacienta lahko omogońćite tudi dodatne oblike obveŇ°ńćanja in sporońćanja novosti (privolitev za anketiranja, marketinŇ°ke vsebine, …).

Finanńćna in poslovna preglednost

Izdajanje rańćunov

Vse rańćune lahko izdate neposredno iz eAmbulante, saj vkljuńćuje davńćno blagajno! ńĆe Ňĺelite prispevati k manjŇ°i porabi papirja, lahko rańćun poŇ°ljete svojim pacientom neposredno iz eAmbulante na njihov elektronski naslov.

 

Izpisi in porońćila prometa

eAmbulanta nudi izpise prometa za poljubno obdobje porońćanja. Ker so porońćila vezana na vaŇ°e dejanske realizacije, ste lahko preprińćani, da lahko v vsakem trenutku pridobite iskane podatke o svojem poslovanju.

 

Porońćila o uspeŇ°nosti dela

S pomońćjo izbranih kazalnikov boste imeli na voljo poglobljen vpogled v uspeŇ°nost vaŇ°ega poslovanja. S prejetimi informacijami boste lahko z veńćjo suverenostjo sprejemali pomembne poslovne odlońćitve in pripomogli k uspeŇ°nemu trŇĺenju svojih storitev skozi promocije ali paketne ponudbe.

 

Brezplańćen
14-dnevni preizkus

Z veseljem vam bomo omogońćili brezplańćno obdobje preizkusa aplikacije.

Izpolnite obrazec, nato pa vas bo kontaktiral strokovnjak za eAmbulanto in poskrbel za vaŇ°o brezplańćno testno verzijo.